Ga naar de inhoud

Ons organisatieadvies

Oskam organisatieadvies

Wij zijn geen adviesbureau dat structuren voorschrijft. Vanuit de overtuiging dat een organisatie wordt gemaakt door de verzameling mensen, is in onze trajecten de mens altijd het interventieniveau. Dat wil niet zeggen dat de structuur of de taak- en rolverdeling niet belangrijk is! Vanuit psychologisch onderzoek weten we dat we de invloed van mensen op hun gedrag overschatten en de invloed van de omgeving onderschatten. Als de huidige context niet het gewenste gedrag oplevert, moeten we daarover in gesprek. Met mensen…

Organisatiedynamiek

"All organizations are perfectly designed to get the results they get." A.W. Jones

Soms loopt het in teams, afdelingen of organisaties niet zoals gewenst. Gedrag blijkt hardnekkig en jullie halen niet de gewenste resultaten met elkaar. Wij hebben niet dé oplossing, want die bestaat niet. Wel gaan wij samen met jou en de mensen kijken wat er nodig is. Wij begeleiden (management)teams naar een betere samenwerking, stimuleren betere samenwerking tussen teams en als niet helemaal duidelijk is wat er aan de hand is, doen we een onderzoek. Daarbij hebben we steeds de gewenste uitkomst van de organisatie als doel. ​

Teambegeleiding

Oskam Organisatieadvies verzorgt team begeleiding op maat. Wij blijven daarbij ‘dicht bij huis’. Wij gaan geen vlotten bouwen met jullie, maar geven jullie op basis van gedegen psychologische instrumenten inzicht in jezelf en in de ander. Zo kunnen we in kaart brengen welke persoonlijkheid neemt iemand mee naar het werk, welke kwaliteiten hij/zij heeft en wat dat betekent voor de samenwerking. Vervolgens gaan we aan de slag met hoe een ieder werkt op zijn of haar best en welke waarden de teamleden delen. Jullie merken direct verbetering in de samenwerking.

Professionalisering en samenwerking tussen teams

Jullie willen als teamleden elkaar meer opzoeken en gebruik maken van elkaars kwaliteiten. De individuele teamleden moeten meer verantwoordelijkheid nemen en pro-activiteit tonen. De cultuur waar jullie naar streven is er één waarin men doelen volgt en realiseert op basis van samenwerking en eigenaarschap. Jullie willen op elkaar vertrouwen en tegelijkertijd kritisch durven te zijn. Dus hard op de inhoud, maar respectvol op de relatie. Hier kunnen we zowel binnen teams, als tussen teams mee aan de slag.

Organisatieanalyse

Als managementteam of directie hebben jullie er alles aan gedaan en toch hebben jullie het idee dat het niet loopt in de organisatie. Alsof uw visie niet goed wordt vertaald of er andere zaken spelen waar jullie geen grip op krijgen. Wij gaan jullie organisatie in en onderzoeken de beelden die diagonaal door de organisatie heen leven over de organisatie, de koers en het management team/de directie. In vertrouwelijke gesprekken delen mensen met ons meer dan ze rechtstreeks aan jullie durven te vertellen. We koppelen terug op hoofdlijnen en bieden jullie concreet advies. Medewerkers voelen zich gehoord en gezien.

Een lerende cultuur creëren

Een sfeer van (samen) onderzoeken, van de bereidheid naar andere percepties te kijken, staat centraal in een lerende cultuur. Dat vraagt een taal die een onderzoekende houding faciliteert. Daarom zetten wij (elementen van) Clean Language in wanneer we met organisaties aan een lerende cultuur werken. Verder ontstaat een lerende cultuur niet van de ene op de andere dag. Dat vraagt, net als het leren zelf, kleine stappen, experimenteren op kleine schaal en het steunen van elkaars initiatieven.

Onze organisatie adviseurs

Maak kennis met onze mensen, lees over de specialiteiten waarmee ze u of uw personeel kunnen ondersteunen of prikkelen.

Michael Oskam

Organisatiepsycholoog | Adviseur
Clean-Language facilitator | Trainer Coach

Organisatiepsycholoog, trainer en teambegeleider die teams en individuen ondersteunt in hun ontwikkeling. Michael werkt vanuit de waarden eigenaarschap en eerlijkheid, waarbij hij ook mildheid hanteert. Hij is analytisch sterk, betrouwbaar, klantgericht en gebruikt humor.

Jacqueline Doomen

Loopbaanpsycholoog | Adviseur
Progressiegericht Coach
Energieke, overtuigende en betrokken loopbaanpsycholoog met passie voor loopbaanontwikkeling, personal branding en het realiseren van door- en uitstroom. Jacqueline helpt je te ontdekken wat jouw meerwaarde in werk is en hoe je dit uit kunt dragen. Zij houdt van haar vak, is gedreven en neem geen genoegen met een zesje.

Creëer een goede samenwerking én een resultaatgericht team!

Neem contact op en laat je informeren door ons

Oskam Organisatieadvies gesprekstechnieken

Samenwerken & functioneren

Gedoe in jouw managementteam, werken de professionals langs elkaar in plaats van met elkaar? Onze teambegeleiding biedt uitkomst.

Oskam Organisatieadvies managers

Bewust communiceren

Investeer in de vaardigheden van jouw medewerkers. Onze trainingen leren mensen om beter te communiceren en samen te werken.

Oskam Organisatieadvies begeleidingscoach

Uitdagingen aan gaan

Oplossingen voor individuele vraagstukken, zoals een toetsing voor een loopbaanstap of meer balans krijgen tussen denken en voelen.