Ga naar de inhoud

Onze trainingen

Oskam organisatieadvies

Bij slechts een beperkt percentage van de trainingen is er ook sprake van transfer: een vertaling van het geleerde naar de werkvloer. Wij willen graag dat onze trainingen bij dat percentage horen. Daarom bespreken we met de opdrachtgever goed waarom het gedrag noodzakelijk is. En hoe de werkomgeving of de taak van de medewerker het benodigde gedrag ondersteunt en idealiter zelfs uitnodigt. Daarnaast werken we in onze trainingen met situaties uit de praktijk van de deelnemers. De modellen die we aanreiken zijn eenvoudig maar krachtig. We nodigen deelnemers uit zichzelf te stretchen en streven er naar in korte tijd een verschil te realiseren.

Daag jezelf uit en versterk

Betere communicatievaardigheden en samenwerking ontwikkelen (ook online!)

Je signaleert dat de vaardigheden van jouw medewerkers nog niet op het niveau zijn dat nodig is voor de (veranderende) functie- of omgevingseisen. Vanzelfsprekend wil je hier in investeren om de organisatiedoelstellingen te halen. Met een training van Oskam Organisatieadvies, helpen wij jouw medewerkers hun interactie- en communicatievaardigheden te ontwikkelen. Al onze trainingen zijn maatwerk, tegelijkertijd is er overlap in vraagstukken. Hieronder de trainingen voor dergelijke vragen. Sinds Covid19 weten wij dat wij veel van deze trainingen ook online kunnen verzorgen en dat deze een goed (leer)rendement opleveren!

Samenwerken en feedback

Gebruik makend van de wetenschappelijke onderbouwing van feedback als instrument, bieden we een eendaagse training voor scrum-, project en ‘gewone’ teams. In deze training maken we expliciet vanuit welke waarden het team wil (samen)werken. Deze waarden fungeren als kapstok, van waaruit feedback wordt gegeven. We leren de vaardigheid feedback geven, maar staan ook stil bij wat er nodig is om in de praktijk van alledag ook echt feedback te gaan geven. Waarbij feedback een middel is om het team verder te brengen, niet een doel op zich!

Gespreksvoering voor leidinggevenden

Het goede gesprek

Als leidinggevende streef je er naar resultaten te behalen middels de kwaliteiten van je mensen. Jouw sturing vindt voor een groot deel plaats in de één-op-één gesprekken die je met jouw medewerkers voert. Soms vergt dat een goed gesprek om je medewerker te stimuleren en diens talenten echt tot hun recht te laten komen. Soms gaat het om het helder uitspreken van jouw verwachtingen in een functionerings- of slecht nieuws gesprek. We reiken je een gespreksstructuur aan en oefenen lastige situaties. Onze training zijn kort, dynamisch en hebben impact!

Effectief communiceren

Een training voor iedereen die in zijn of haar werk met mensen werkt. We beginnen met de basis: hoe nemen wij waar? Hoe stuurt dat onze communicatie? Met welk doel zitten we nu eigenlijk om tafel? Wat is een ieders beland? Wat is de rol van non-verbale communicatie? En werken dan langzaam naar manieren om jouw invloed en je stijlflexibiliteit te vergroten. Beknopte theorie, handzame modellen en veel praktijkgerichte oefeningen waarin je gaat experimenteren met nieuw gedrag.

Luisteren voor gevorderden

‘De meeste mensen luisteren niet met de bedoeling om te begrijpen, maar met de bedoeling om te antwoorden’.  Stephen Covey. 

Hoeveel vul je in wanneer je luistert ? En hoe ben jij wanneer je luistert op je best? En met welk doel luister je? Bij deze vragen staan we stil voordat we aan de slag gaan met extreem goed luisteren. Luisteren om te begrijpen, begrijpen vanuit het perspectief van de ander!

Onze trainers

Maak kennis met onze mensen, lees over hun specialiteiten waar ze u of uw personeel mee kunnen ondersteunen of uitdagen.

Michael Oskam

Organisatiepsycholoog | Adviseur
Clean-Language facilitator
Trainer Coach

Ik ben Clean Language facilitator en Clean Language trainer en pas deze krachtige methodiek toe in veel van mijn begeleiding en trainingen. Wil je de kracht van Clean Language zelf ervaren? Neem gerust contact met mij op.

Arne Postma

Rollenspelacteur/Trainingsacteur
Adviseur | Assessmentacteur | Trainer Theatermaker

Rollenspelacteur met een brede ervaring in zowel de assessment- als de trainingspraktijk. Arne gelooft niet in leren zonder stevig opbouwende feedback (wordt hier ook om geroemd) en duidelijke doelen. Is tevens theatermaker.

Hoe tevreden zijn onze klanten

Er word doorgevraagd tot leerdoelen duidelijk zijn. Er word een veilige sfeer gecreëerd. Deelnemers voelen zich serieus genomen. En er word opbouwende feedback gegeven. Michael krijgt goede beoordelingen en maakt dat ik mij als co-trainer een volwaardige partner voel.
Leo Spaans
Trainer bij de Inspectie
Leefomgeving en Transport
“Michael is een geduldige trainer. Hij checkt voortdurend waar de cursisten 'zich bevinden' als het gaat om het begrip en de toepassing van de stof en of het geheel nog aansluit bij wat men er op voorhand van had verwacht.”
Okke Gerritsen
manager, trainer & consultant

Verbeter en versterk
elkaar op de werkvloer!

Neem contact op en laat je informeren door ons

Oskam Organisatieadvies gesprekstechnieken

Samenwerken & functioneren

Gedoe in jouw managementteam, werken de professionals langs elkaar in plaats van met elkaar? Onze teambegeleiding biedt uitkomst.

Oskam Organisatieadvies managers

Bewust communiceren

Investeer in de vaardigheden van jouw medewerkers. Onze trainingen leren mensen om beter te communiceren en samen te werken.

Oskam Organisatieadvies begeleidingscoach

Uitdagingen aan gaan

Oplossingen voor individuele vraagstukken, zoals een toetsing voor een loopbaanstap of meer balans krijgen tussen denken en voelen.