Ga naar de inhoud

Privacy statement

Oskam Organisatieadvies levert advies, trainingen en assessments om mensen in organisaties tot optimale prestaties te laten komen. Wij spannen ons in om zorgvuldig om te gaan met uw privacy en persoonsgegevens. In dit Privacy Statement leggen wij u uit hoe wij daarmee omgaan en wat uw rechten zijn.

Wie verwerkt de gegevens?
Michael Oskam, eigenaar van Oskam Organisatieadvies,  KvK 27303122, gevestigd Boerhaavelaan 40 te Zoetermeer, 079-2021006, info@oskam-organisatieadvies.nl

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken de minimaal benodigde persoonsgegevens om onze opdrachtgevers onze dienstverlening te kunnen aanbieden. Ten behoeve van assessments kan aanvullende informatie worden gevraagd. Deze gegevens zijn nodig om rekening te kunnen houden met eventuele specifieke omstandigheden van de kandidaat. Het doel is de kandidaat zo goed mogelijk in staat te stellen tijdens het assessment diens kwaliteiten tentoon te spreiden. De gegevens die tijdens een assessment worden verzameld en verwerkt, worden uitsluitend benut voor de doeleinden van het specifieke assessment.

Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken voor onze trainingen en adviezen de minimaal benodigde persoonsgegevens die deelnemers of opdrachtgevers ons verstrekken. Wij verwerken voor onze assessments de persoonsgegevens zoals naam, leeftijd, opleiding of opleidingsniveau, email, woonplaats, geboortedatum en loopbaaninformatie zoals opgenomen in uw Curriculum Vitae. Via de tests en vragenlijsten die in assessments worden ingezet, verwerken wij informatie over denkvermogen, competenties en persoonlijkheid. Met deze bijzondere gegevens van onze deelnemers zijn wij extra zorgvuldig.

Recht op inzage, meenemen of rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens
U heeft het recht op inzage, meenemen, rectificatie of verwijderen van uw persoonsgegevens. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich wenden tot Oskam Organisatieadvies, telefonisch  dan wel via info@oskam-organisatieadvies.nl

Gebruik van persoonsgegevens door derden
Oskam Organisatieadvies deelt gegevens uitsluitend met toestemming van betrokkene(n) en uitsluitend met andere direct betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de HR- of P&O verantwoordelijke, de loopbaanbegeleider en leidinggevende. Wij verkopen geen gegevens aan derden.

Duur van de opslag
De bewaarduur van de gegevens die is maximaal twee jaar, conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Cookies
Voor het goed technisch functioneren van de website worden cookies geplaatst. Deze verzamelen geen persoonsgegevens, maar dienen voor de technische werking van de webapplicaties.

Overige rechten
Graag wijzen wij u op het recht om een klacht in te dienen bij het Nederlands Instituut van Psychologen of de Autoriteit Persoonsgegevens. Wel stellen wij het op prijs indien u eerst uw klacht aan Oskam Organisatieadvies zelf wilt sturen.