Ga naar de inhoud

Tijd voor andere gesprekken met je medewerkers!

Oskam organisatieadvies

Wat je aandacht geeft groeit. Dat geldt ook voor uw personeel, de manier waarop er met ze word gecommuniceerd en ze uw aandacht krijgen.

Michael Oskam Organisatieadvies profiel blog
Michael Oskam

Tijd voor andere gesprekken met je medewerkers!

In grote organisaties wordt vaak gestuurd op de hoeveelheid personeelsgesprekken die de manager voert. 

Het target is dan bijvoorbeeld dat 85% van de medewerkers jaarlijks een formeel gesprek moet hebben met hun leidinggevende. Zo wordt gemeten of managers hun medewerkers voldoende aandacht geven.

Waar geef je als leidinggevende aandacht aan?

De vraag is alleen: wat voor soort aandacht is dat? In functioneringsgesprekken gaat het namelijk vaak over die competenties die (nog) niet goed ontwikkeld zijn en die resultaatgebieden waarop de medewerker (nog) niet zo goed presteert. Ook als een medewerker het verder goed doet. Dat is een hele normale impuls, want als mijn zoon zijn rapport laat zien, focus ik me helaas ook op dat ene slechte cijfer tussen die zevens, achten en zelfs negens.

We learn from our mistakes, we grow from our successes

In functioneringsgesprekken ligt de focus dus vaak op het ‘negatieve’. Dat is begrijpelijk, want je bent als leidinggevende verantwoordelijk voor de resultaten van je team. We willen echter een alternatieve manier belichten om die resultaten te bereiken. Een mooi uitgangspunt van de methodiek Appreciative Inquiry is dat “systemen zich ontwikkelen in de richting van de vragen die we stellen”. Ofwel, dat wat je aandacht geeft, groeit. Nog zo’n mooie uitspraak gekoppeld aan deze methodiek is van Peter Drucker: “We learn from our mistakes, we grow from our successes”.

De vraag is dus of je door het optimaal benutten van de kwaliteiten en talenten van je medewerkers, niet sneller je resultaten haalt, dan door te focussen op die zaken die (nog) niet zo goed gaan. En dat is eigenlijk niet eens een vraag. Wij denken dat het sneller gaat en dat je meer gemotiveerde medewerkers krijgt. Vanzelfsprekend hebben we het hier niet over medewerkers die op meerdere vlakken niet aan de functie-eisen voldoen. Dat vergt een andere aanpak.

Uit onderzoek blijkt dat mensen beter presteren, minder vaak ziek zijn en gelukkiger zijn in hun werk wanneer:

  • Zij hun kwaliteiten kunnen benutten
  • Zij uitdaging ervaren
  • Zij het gevoel hebben zinvol werk te doen

Richt je als leidinggevende dus op de kwaliteiten van jouw mensen, daar valt op meerdere vlakken winst te halen!

Een van onze klanten, een grote gemeente, gaat nu nadrukkelijker sturen op de kwaliteit van de personeelsgesprekken. In lijn daarmee mogen wij de leidinggevenden gaan trainen in het voeren van goede gesprekken. Ik houd jullie op de hoogte! Meer weten over Appreciative Inquiry? De hoofdlijnen lees je Hier!